Anläggningsarbeten & kraftledningsarbeten

Möllehedens Entreprenad är ett litet familjeägt företag som ligger mellan Kvibille och Harplinge i Halland.

Vi sysslar huvudsakligen med kraftledningsarbeten och anläggningsarbeten. Vanligt är t.ex. biodammar, avloppsanläggningar, vägarbeten, markarbeten för husgrunder, buskröjning, förarbete golfbanor m.m. Men som alla entreprenörer följer vi tidens utveckling och provar oss fram mot nya marker.

Främst arbetar Mölleheden i Södra Sverige, vanligtvis i Halland. Våra kunder är såväl privatpersoner som företag. NCC, One Nordic, Jonab och Halmstad kommun hör till de stora kunderna.

Möllehedens Entreprenad följer gällande säkerhetsföreskrifter och normer.

I vårt kvalitetssystem ingår exempelvis ESA & EBR-utbildning, maskinförarutbildning, kranförarutbildning, arbete på väg, transport av farligt gods. Vi arbetar ständigt med omtanken om miljön och strävar efter en minskad miljöpåverkan.

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna.

  [an error occurred while processing this directive]